Poekoelan Kemajoran is ontwikkeld gedurende de VOC-tijd in toenmalig Nederlands-Indië  door de Indo's. Een mix van het Europese boksen, het Indonesische Pencak Silat, en het Chinese Kun Tao en Kung Fu. Waar zowel beweging, techniek en sierlijkheid een rol speelt, maar ook hard en gericht aanvallen. Een systeem om jezelf te verdedigen, zowel gewapend als ongewapend.

Midden 20e eeuw bracht prof. Max Lentze dit systeem naar Nederland. Zijn zoons hebben dit na zijn dood voortgezet.

Op 1 juni 2003, trad de PKL ( Poekoelan Kemajoran Lentze ) officieel naar buiten toe. Deze organisatie stelt zich ten doel om het PKL, hetgeen als erfgoed gold afkomstig van Grondlegger wijlen Professor en Grootmeester Max Lentze, te bewaken en te introduceren aan het publiek.

De PKL doet dit door het verzorgen van lessen en het geven van demonstraties en workshops. 

PKL is een op zichzelf staande organisatie, dus onafhankelijk van het Pencak Silat, maar  ook van andere martial arts zoals o.a. de Chinese en Japanse kunsten. Naast het sportieve aspect is het sociaal-maatschappelijk aspect even zo belangrijk, hetgeen eveneens van oudsher door wijlen Prof. Max Lentze en Ronald Lentze werd verkondigd.
PKL is het overkoepelend orgaan van het Poekoelan Kemajoran. Alle scholen die dit Poekoelan doceren, zijn ook als zodanig aangesloten bij deze organisatie.

Het Poekoelan Kemajoran van Maurice Lentze, een van de zonen en erfgenamen van het Poekoelan Kemajoran Lentze, is ondergebracht onder de (club) naam PBS (Poekoelan Bunglon Silat).

Betekenis PBS:

Poekoelan: vechten

Bunglon: kameleon

Silat: bliksem (afgeleid van “kilat”)

Poekoelan Kemajoran is nooit omgevormd naar sport. Zo zijn er geen delen van het lichaam die we "niet" mogen raken. Zijn er geen wedstrijden of gewichtsklassen. Wel wordt er ook met mensen getraind (incl. open sparringen) van "andere" scholen. Hierdoor leer je jezelf optimaal verdedigen tegen diverse soorten tegenstanders.
Alhoewel er normaal wordt getraind zonder beschermingsmiddelen, zijn er wel oefeningen met beschermende middelen (zoals handschoenen). Deze hebben als doel het vergroten van het incasseringsvermogen, het werken aan timing en het wennen aan een aanval die doorkomt zodat men niet meer schrikt. Uiteraard wordt er met beleid getraind, om zo blessures te voorkomen. Ego's, die niet willen leren en alleen meedoen om een ander te raken, zullen bij ons niet getolereerd worden. Iedereen, groot of minder groot, gevorderd of beginner, traint met elkaar om samen beter te worden.

Wij hechten veel waarde aan een aantal karaktereigenschappen:
1. Moed
2. Trouw
3. Vriendschap
4. Hulpvaardigheid
5. Welwillendheid

Deze eigenschappen zijn voor ons van belang voor de lessen en in het dagelijks leven. Daarnaast hechten wij veel belang aan respect voor een ander, of voor een andere gevechtskunst.